Altanen och trappor

Vi håller på att bygga trappor för att lättare komma till huvudingången, i stället för att gå runt huset.
Så när vi nu inte behöver gå runt huset, så bygger vi på vår altan.

Nu är altanen klar och så här blev det.